De verschillende mutualiteiten willen hun leden stimuleren om te sporten. Door het aanmoedigen van een gezonde levensstijl kunnen ze immers toekomstige ziektekosten vermijden of verminderen. De mutualiteiten betalen een stuk van je lidgeld terug.

Let op: Het is mogelijk dat er nog regionale verschillen bestaan en dat er voor jouw regio dus een andere regeling van toepassing is. Dan neem je best eens contact op met de regionale mutualiteit. Je vindt de bedragen ook terug via hun website.

Jouw voordeel


Leden, aangesloten bij een ziekenfonds, kunnen belangrijke financiële voordelen ontvangen.

- Author name here

Hoe gaat u te werk

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel, dient u uw persoonlijk attest te downloaden op de website van Tennis Vlaanderen.

  • www.tennisvlaanderen.be
  • Log in met je lidnummer/email en paswoord
  • Ga naar "Mijn dashboard"
  • Onder "Clubabonnementen" kan u uw attest downloaden


Één week later kan u deze document ingevuld terug afhalen. GTT bezorgt deze documenten niet aan de betrokken instanties!

- Author name here

Mutualiteit Info Website
Christelijke mutualiteit CM Vlaanderen geeft alle leden een jaarlijkse tegemoetkoming van 15 euro website CM
Liberale mutualiteit : LM De Liberale Mutualiteit verleent een tussenkomst van 25 € aan iedereen die een fysiek inspannende sport beoefent en lidgeld of een abonnement betaalt aan/voor een erkende sportclub, een fitnesscentrum, een joginitiatie (bijvoorbeeld Start to run) of babyzwemmen. Website LM
Socialistische mutualiteit : De Voorzorg De Voorzorg geeft aan alle leden een tussenkomst van 15 €. Website Voorzorg
Onafhankelijk Ziekenfonds : OZ OZ betaalt je een tussenkomst van € 15,00 voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw. Website OZ
Vlaams & Neutraal ziekenfonds : VNZ Een tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 € per kalenderjaar. Men is voor de duur van een sportseizoen aangesloten bij een erkende sportclub of volgt sportlessen onder begeleiding gegeven door een erkende derde ten belope van ten minste 10 lessen. Website VNZ
Het VNZ heeft ook een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar.
Euromut: onafhankelijk ziekenfonds Euromut biedt een tegemoetkoming voor de inschrijving bij een sportvereniging. Deze is beperkt tot 15 euro en één inschrijving per kalenderjaar. Dit bedrag kan verhoogd worden tot 30 euro voor medische begeleidende rechthebbenden.
Euromut biedt ook tegemoetkomingen aan aan kinderen jonger dan 19 jaar die tijdens de vakanties aan sportstages hebben deel genomen.
Website Euromut
Partena: ziekenfonds & partners Partena Ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor iedereen die aangesloten is bij een sportclub. Website Partena
Securex: Human Capital Matters Voor de aangesloten kinderen van 3 tot en met 18 jaar komt men per jaar en per kind tot 50 EUR tussen voor sportkampen. Website Securex