Onder welke voorwaarden kan ik de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekken?

De voorwaarden zijn de volgende :

  1. de uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang in de Europese Economische Ruimte buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt
  2. de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of jonger zijn dan 18 jaar indien uw kind een zware handicap heeft
  3. de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te uwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend
  4. u moet beroepsinkomsten hebben
  5. de kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn
  6. u moet de bewijsstukken ter beschikking van de administratie houden zodat kan worden vastgesteld dat alle voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen zijn vervuld.

Wat wordt er verstaan onder kosten die betrekking hebben op het vergoeden van kinderopvang in de Europese Economische Ruimte buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt ?

Hieronder vallen onder meer de kosten met betrekking tot o.a. :

  • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages inzake sport, wetenschap, cultuur, taal ...)

Document downloaden

Download hier Uw gedeelte van het attest. Dit invullen en afgeven in de club. Samen met VAK I (ontvangt U) aangeven aan de belastingen.

Meer info (minfin.fgov)