INFO WINTERABONNEMENT (november-maart)

Zeven indoor-terreinen – 6 kunstgravel terreinen en 1 hardcourt terrein garanderen niet alleen zekerheid tijdens het winterseizoen voor de talrijke winter-abonnees, maar zorgen eveneens voor een aangenaam onderkomen bij slechte weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen. interclub of tornooien.

Alle terreinen worden door onze technische staf deskundig onderhouden waardoor GTT haar speelsters en spelers in optimale omstandgheden kan laten tennissen.

Gebruik van de indoorterreinen

Leden en niet-leden kunnen gebruikmaken van de terreinen in de tennishal mits betaling (zie reglementen verder).

Tijdens het zomerseizoen moet men reserveren en betalen per keer dat men wil spelen.
Tijdens het winterseizoen heeft men de bijkomende mogelijkheid om een abonnement te nemen waarbij een winteruur vast gereserveerd wordt tijdens alle weken van het winterseizoen. De uren waarvoor geen abonnementreservatie bestaan staan ter beschikking voor losse reservatie en worden geafficheerd op de website.

Behalve voor de abonnementen moet elke reservatie van een terrein in de hal op voorhand vastgelegd worden via online reservatie. Klik op ‘Reserveer een terrein‘.

Reglement

De niet-gespeelde abonnement uren worden niet terugbetaald of vergoed. De abonnee mag zijn veld natuurlijk wel afstaan aan anderen.
Losse gereserveerde uren, die niet tijdig worden afgemeld, moeten altijd betaald worden.
Men betreedt en verlaat het terrein steeds op het juist voorziene uur zonder de anderen te hinderen (er wordt niet vroeger begonnen of later geëindigd).
Wanneer het uur voor of na U vrij is en niet verhuurd, kan men langer dan een uur spelen; die extra tijd moet natuurlijk ook betaald worden.
Men tracht de ganse accomodatie zo proper mogelijk te houden. Tennispantoffels moeten vrij zijn van gemalen steen. Wij raden U aan om aparte indoor pantoffels aan te schaffen, zeker in de zomermaanden.
Abonnementen kunnen op het einde van het winterseizoen niet worden doorgegeven aan anderen. Wanneer iemand zijn abonnement niet vernieuwt, komt dit terug aan de club.
Leden, die in de zomermaanden indoor wil spelen, ook als het outdoor mogelijk is, betalen, na reservatie, 3,00 € voor elk gehuurd uur.
Niet-leden kunnen in de zomermaanden indoor spelen en moeten hetzelfde bedrag voor een los uur betalen als in de winterperiode.
Leden kunnen bij slecht weer in de zomermaanden overschakelen op indoorspelen indien er indoorvelden vrij zijn. De kostprijs is 3,00 € per uur.
Indien ALLE outdoor velden minstens 3 uren na elkaar bezet zijn, mogen onze leden gratis indoor spelen na reservatie.
Elke inbreuk op deze reglementen kan door het bestuur gesanctioneerd worden door het verwijderen uit de hal zonder eventuele terugbetaling van de abonnementskosten.

Abonnementen + prijzen