Tennisspelers die interclubwedstrijden willen spelen bij een andere club kunnen hiervoor actie ondernemen via Tennis Vlaanderen. Heb je effectief als speler aan de voorbije interclubcompetitie deelgenomen en wil je niet meer op de nieuwe interclubinschrijvingslijst voorkomen, moet je dit tijdig melden.

 

Procedure

Elektronisch

Via www.tennisvlaanderen.be > Inloggen > Mijn dashboard

De speler dient ten laatste op 15 januari het elektronische invulformulier aan het algemeen secretariaat te Brussel toe te zenden. De speler ontvangt ter bevestiging van zijn transferaanvraag een e-mail. Tennis Vlaanderen zal op haar beurt de oude en nieuwe club op de hoogte brengen van de transfer.

Schriftelijk

De speler kan, indien hij niet beschikt over internet, zijn transfer aanvragen via het transferformulier. Dit transferformulier dient ten laatste op 15 januari aangetekend aan de oude club en aan het algemeen secretariaat te Brussel volledig ingevuld bezorgd te worden. Indien 15 januari op een zaterdag of een zondag valt, wordt de uiterste datum automatisch verschoven naar de maandag. De poststempel geldt als bewijsmiddel. De datum vermeld op het transferformulier is de datum waarop de transfer is afgesloten, deze datum dient te vallen binnen de transferperiode, zoniet is de transferaanvraag ongeldig.

Opgelet


Transferaanvragen via e-mail, fax of per gewone brief worden NIET aanvaard.

- Author name here