De verschillende mutualiteiten willen hun leden stimuleren om te sporten. Door het aanmoedigen van een gezonde levensstijl kunnen ze immers toekomstige ziektekosten vermijden of verminderen. De mutualiteiten betalen een stuk van je lidgeld terug.

Let op: Het is mogelijk dat er nog regionale verschillen bestaan en dat er voor jouw regio dus een andere regeling van toepassing is. Dan neem je best eens contact op met de regionale mutualiteit. Je vindt de bedragen ook terug via hun website. Zie hiervoor de website van het DynamoProject.

Jouw voordeel


Leden, aangesloten bij een ziekenfonds, kunnen belangrijke financiële voordelen ontvangen.

- Author name here

Hoe gaat u te werk

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel, dient een formulier ingevuld te worden door onze secretaris dat je ook vindt op hun website of in het plaatselijk kantoor. Vul het formulier gedeeltelijk in en geef af in de cafetaria.


Één week later kan u deze document ingevuld terug afhalen. GTT bezorgt deze documenten niet aan de betrokken instanties!

- Author name hereMutualiteitInfoWebsiteAttest
Christelijke mutualiteitCM Vlaanderen geeft alle leden een jaarlijkse tegemoetkoming van 15 eurowebsite CMDownload hier het attest sportpremie CM
Liberale mutualiteit : LMDe Liberale Mutualiteit verleent een tussenkomst van 25 € aan iedereen die een fysiek inspannende sport beoefent en lidgeld of een abonnement betaalt aan/voor een erkende sportclub, een fitnesscentrum, een joginitiatie (bijvoorbeeld Start to run) of babyzwemmen.Website LMDownload hier het attest sportpremie LM
Socialistische mutualiteit : De VoorzorgDe Voorzorg geeft aan alle leden een tussenkomst van 15 €.Website VoorzorgDownload hier het attest sportpremie DV
Onafhankelijk Ziekenfonds : OZOZ betaalt je een tussenkomst van € 15,00 voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.Website OZDownload hier het attest sportpremie OZ
Vlaams & Neutraal ziekenfonds : VNZEen tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 € per kalenderjaar. Men is voor de duur van een sportseizoen aangesloten bij een erkende sportclub of volgt sportlessen onder begeleiding gegeven door een erkende derde ten belope van ten minste 10 lessen.Website VNZDownload hier het attest sportpremie VNZ
Het VNZ heeft ook een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar.Download hier het document voor VNZ kampvergoeding
Euromut: onafhankelijk ziekenfondsEuromut biedt een tegemoetkoming voor de inschrijving bij een sportvereniging. Deze is beperkt tot 15 euro en één inschrijving per kalenderjaar. Dit bedrag kan verhoogd worden tot 30 euro voor medische begeleidende rechthebbenden.
Euromut biedt ook tegemoetkomingen aan aan kinderen jonger dan 19 jaar die tijdens de vakanties aan sportstages hebben deel genomen.
Website EuromutHet attest kan alleen gedownload worden wanneer men ingelogd is via My Euromut.
Partena: ziekenfonds & partnersPartena Ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor iedereen die aangesloten is bij een sportclub.Website PartenaHet attest kan alleen voor klanten in het onlinekantoor.
Securex: Human Capital MattersVoor de aangesloten kinderen van 3 tot en met 18 jaar komt men per jaar en per kind tot 50 EUR tussen voor sportkampen.Website Securex